Xuân Thu Chiến Hùng

Xuân Thu Chiến Hùng

423425  |  | 0

Tác giả: Cao Zhi Hao

Thể loại: Action, Adventure, Historical, Martial Arts, Supernatural

Trạng thái: Còn tiếp

Nhóm dịch: Comicvn

Cập nhật: 16:04 13/04/2018

Báo lỗi

Đọc truyện
Nội dung

Nội dung Xuân Thu Chiến Hùng

Thắng Công Tử - một mãnh tướng trong thời kỳ Xuân Thu. Sau khi đánh thắng thứ 100 trong đời, Thắng Công Tử trên đường trở về gặp Bá Cơ - người con gái tuyệt đẹp đồng thời là thanh mai trúc mã từ nhỏ với Thắng Công Tử.

Chương mới nhất truyện Xuân Thu Chiến Hùng

[Chap 344: thiên địa tái sinh hết] Xuân Thu Chiến Hùng

[Chap 343: tối hậu trùng quang] Xuân Thu Chiến Hùng

[Chap 342: trận chiến cuối cùng] Xuân Thu Chiến Hùng

[Chap 341: linh không đại trận] Xuân Thu Chiến Hùng

[Chap 340: minh cực chi quang] Xuân Thu Chiến Hùng

[Chap 339: hỗn độn qui nhất] Xuân Thu Chiến Hùng

Danh sách chương truyện Xuân Thu Chiến Hùng

hồi 000

hồi 001

hồi 002

hồi 003

hồi 004

hồi 005

hồi 006

hồi 007

hồi 008

hồi 009

hồi 010

hồi 011

hồi 012

hồi 013

hồi 014

hồi 015

hồi 016

hồi 017

hồi 018

hồi 019

hồi 020

hồi 021

hồi 022

hồi 023

hồi 024

hồi 025

hồi 026

hồi 027

hồi 028

hồi 029

hồi 030

hồi 031

hồi 032

hồi 033

hồi 034

hồi 035

hồi 036

hồi 037

hồi 038

hồi 039

hồi 040

hồi 041

hồi 042

hồi 043

hồi 044

hồi 045

hồi 046

hồi 047

hồi 048

hồi 049

hồi 050

hồi 051

hồi 052

hồi 053

hồi 054

hồi 055

hồi 056

hồi 057

hồi 058

hồi 059

hồi 060

hồi 061

hồi 062

hồi 063

hồi 064

hồi 065

hồi 066

hồi 067

hồi 068

hồi 069

hồi 070

hồi 071

hồi 072

hồi 073

hồi 074

hồi 075

hồi 076

hồi 077

hồi 078

hồi 079

hồi 080

hồi 081

hồi 082

hồi 083

hồi 084

hồi 085

hồi 086

hồi 087

hồi 088

hồi 089

hồi 090

hồi 091

hồi 092

hồi 093

hồi 094

hồi 095

hồi 096

hồi 097

hồi 098

hồi 099

hồi 100

hồi 101

hồi 102

hồi 103

hồi 104

hồi 105

hồi 106

hồi 107

hồi 108

hồi 109

hồi 110

hồi 111

hồi 112

hồi 113

hồi 114

hồi 115

hồi 116

hồi 117

hồi 118

hồi 119

hồi 120

hồi 121

hồi 122

hồi 123

hồi 124

hồi 125

hồi 126

hồi 127

hồi 128

hồi 129

hồi 130

hồi 131

hồi 132

hồi 133

hồi 134

hồi 135

hồi 136

hồi 137

hồi 138

hồi 139

hồi 140

hồi 141

hồi 142

hồi 143

hồi 144

hồi 145

hồi 146

hồi 147

hồi 148

hồi 149

hồi 150

hồi 151

hồi 152

hồi 153

hồi 154

hồi 155

hồi 156

hồi 157

hồi 158

hồi 159

hồi 160

hồi 161

hồi 162

hồi 163

hồi 164

hồi 165

hồi 166

hồi 167

hồi 168

hồi 169

hồi 170

hồi 171

hồi 172

hồi 173

hồi 174

hồi 175

hồi 176

hồi 177

hồi 178

hồi 179

hồi 180

hồi 181

hồi 182

hồi 183

hồi 184

hồi 185

hồi 186

hồi 187

hồi 188

hồi 189

hồi 190

hồi 191

hồi 192

hồi 193

hồi 194

hồi 195

hồi 196

hồi 197

hồi 198

hồi 199

hồi 200

hồi 201

hồi 202

hồi 203

hồi 204

hồi 205

hồi 206

hồi 207

hồi 208

hồi 209

hồi 210

hồi 211

hồi 212

hồi 213

hồi 214

hồi 215

hồi 216

hồi 217

hồi 218

hồi 219

hồi 220

hồi 221

hồi 222

hồi 223

hồi 224

hồi 225

hồi 226

hồi 227

hồi 228

hồi 229

hồi 230

hồi 231

hồi 232

hồi 233

hồi 234

hồi 235

hồi 236

hồi 237

hồi 238

hồi 239

hồi 240

hồi 241

hồi 242

hồi 243

hồi 244

hồi 245

hồi 246

hồi 247

hồi 248

hồi 249

hồi 250

hồi 251

hồi 252

hồi 253

hồi 254

hồi 255

hồi 256

hồi 257

hồi 258

hồi 259

Chap 260: thiên niên chi chiến

Chap 261: ngũ triều thiên ma

Chap 262: vây diệt đại hắc thiên

Chap 263: vô lượng ma tông

Chap 264: ngọc nát hương tan

Chap 265: tuyệt địa thần ma hội

Chap 266: linh viêm tái hiện

Chap 267: can đảm tương chiếu

Chap 268: căn nguyên thiên ma

Chap 269: linh viêm thần năng

Chap 270: đồng qui ư tận

Chap 271: thần diệt ma vong

Chap 272: thiên cổ tội thần

Chap 273: chiến công tử

Chap 274: thiên hạ đại thế

Chap 275: đoạt vị

Chap 276: quần hùng đại chiến

Chap 277: si vưu nhất tộc

Chap 278: đồng minh kẻ phục thù

Chap 279: tái thế vi ma

Chap 280: ma kế

Chap 281: khí thiên đại đế

Chap 282: tội thần chiến song ma

Chap 283: ma công phá kỳ trận

Chap 284: thần cốc tử

Chap 285: tội thần ngũ yêu

Chap 286: thập phương cụ diệt

Chap 287: giới cực chi môn

Chap 288: dị thế thiên đô

Chap 289: thần công tử

Chap 290: đại hải chiến

Chap 291: dị vực độ thất nhật

Chap 292: thần dũng chiến cự ma

Chap 293: giang hồ bách gia

Chap 294: bát bộ đường

Chap 295: tuyệt địa hiển thần thông

Chap 296: tối cường tội chướng

Chap 297: túy nhập đại sở

Chap 298: thân thế chiến công tử

Chap 299: lệ phi trùng hiện

Chap 300: đại sở phong vân

Chap 301: rộng lượng của chiến công tử

Chap 302: mộng mê cung

Chap 303: đại kiếp lâm đầu

Chap 304: minh quỷ chiến tội thần

Chap 305: thần ma thiên hạ

Chap 306: thân thế thần công tử

Chap 307: tam hoàng đại chiến

Chap 308: thập phương tứ hợp

Chap 309: ma binh giáng thế

Chap 310: xuân thu tồn vong

Chap 311: thiên tử huyết ấn

Chap 312: sát ý nộ ý thiên ý

Chap 313: đại hối chiến

Chap 314: ma mê hiệp tâm

Chap 315: lựa chọn giữa thần và ma

Chap 316: thần cũng khó địch

Chap 317: phá trận trừ ma

Chap 318: ma cực thần hiện

Chap 319: thiên vong thần đạo

Chap 320: vô thượng huyền lực

Chap 321: thần ma đấu giả

Chap 322: anh hùng vân đoạn

Chap 323: vạn thế bá chủ

Chap 324: thiên khí tranh phong

Chap 325: binh biến

Chap 326: vong linh đế quốc

Chap 327: linh viêm trùng nhiên

Chap 328: thiên hạ đổ ngã

Chap 329: phán ngã giả huynh đệ dã

Chap 330: vạn ác chi đao

Chap 331: linh viêm truy thiên

Chap 332: hùng tâm sấm u minh

Chap 333: u linh đại đế

Chap 334: tuyệt địa nhất kích

Chap 335: phá địa ngục

Chap 336: cực ác quần ma hội

Chap 337: phản công cuối cùng

Chap 338: thần uyên chiến linh viêm

Chap 339: hỗn độn qui nhất

Chap 340: minh cực chi quang

Chap 341: linh không đại trận

Chap 342: trận chiến cuối cùng

Chap 343: tối hậu trùng quang

Chap 344: thiên địa tái sinh hết