Ubel Blatt

Ubel Blatt

289  |  | 0

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Action, Adventure, Fantasy, Magic, Seinen

Trạng thái: Còn tiếp

Nhóm dịch: Đang cập nhật

Cập nhật: 17:03 20/03/2017

Báo lỗi

Đọc truyện
Nội dung

Nội dung Ubel Blatt

Khi Szaalanden bị đe dọa bởi cuộc xâm lược của Wischtech, Nhà vua đã cử 14 thanh niên với một sứ mệnh cao cả. 3 trong số đó đã hi sinh, 4 người phản bội được mang biệt danh ' Mũi thương phản bội' được coi là đã chết. 7 người còn lại đã đánh bại được Wischtech và đem lại hòa bình cho xứ Szaalanden. Từ đó, huyền thoại về '7 vị anh hùng' bắt đầu Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ 2 thập kỷ sau đó, khi mà những 'Mũi thương phản bội' trỗi dậy

Danh sách chương truyện Ubel Blatt

Chap 1

Chap 2

Chap 3

Chap 4

Chap 5

Chap 6

Chap 7

Chap 8

Chap 9

Chap Extra

Chap 10

Chap 11

Chap 12

Chap 13

Chap 14

Chap 15

Chap 16

Chap 17

Chap 18

Chap 19

Chap 20

Chap 21

Chap 22

Chap 23

Chap 24

Chap 25

Chap 26

Chap 27

Chap 28

Chap 29

Chap 30

Chap 31

Chap 32

Chap 33

Chap 34

Chap 35

Chap 36

Chap 37

Chap 38

Chap 39

Chap 40

Chap 41

Chap 42

Chap 43

Chap 44

Chap 45

Chap 46

Chap 47

Chap 48

Chap 49

Chap 50

Chap 51

Chap 52

Chap 53

Chap 54

Chap 55

Chap 56

Chap 57

Chap 58

Chap 59

Chap 60

Chap 61

Chap 62

Chap 63

Chap 64

Chap 65

Chap 66

Chap 67

Chap 68

Chap 69

Chap 70

Chap 71

Chap 72

Chap 73

Chap 74

Chap 75

Chap 76

Chap 77

Chap 78

Chap 79

Chap 80

Chap 81

Chap 82

Chap 83

Chap 84

Chap 85

Chap 86

Chap 87

Chap 88

Chap 89

Chap 90

Chap 91

Chap 92-94

Chap 95

Chap 96

Chap 97

Chap 98

Chap 99

Chap 100

Chap 101

Chap 102

Chap 103

Chap 104

Chap 105

Chap 106

Chap 107

Chap 108

Chap 109

Chap 110

Chap 111

Chap 112

Chap 113

Chap 114

Chap 115

Chap 116

Chap 117

Chap 118

Chap 119

Chap 120

Chap 121

Chap 122

Chap 123

Chap 124

Chap 125

Chap 126

Chap 127

Chap 128

Chap 129

Chap 130

Chap 131 (-2)

Chap 132 (-2)

Chap 133 (- 2)

Chap 134 (-2): hai pháo đài iv

Chap 135 (-2): hai pháo đài v

Chap 136 (-2): lưỡi gươm của vị vua i

Chap 137 (-2): lưỡi gươm của vị vua ii

Chap 138 (-2): trở về

Chap 139 (-2)

Chap 140 (-2): thế giới mới

Chap 141 (-2): hai blatt masters

Chap 142 (-2) a : kẻ bẻ gãy đôi cánh của gió

Chap 142 (-2) b : hướng đi nào cho đôi ta :3

Chap 143 (-2): nguyện ước cuối cùng

Chap 144 (-2): ngọn cờ của những người anh hùng 1

Chap 145 (-2): ngọn cờ của những người anh hùng 2

Chap 146a (-2): dưới ngọn cờ của những người anh hùng 3

Chap 146b (-2): dưới ngọn cờ của những người anh hùng 3

Chap 147 : duới ngọn cờ những người anh hùng 4

Chap 148(-2): dưới ngọn cờ của những người anh hùng 5

Chap 149 (-2): blood and blood

Chap 150(-2) : テスト

Chap 151(-2)