One Piece

One Piece

8926766  |  | 0

Tên khác: Đảo Hải Tặc

Tác giả: Eiichiro Oda

Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Shounen

Trạng thái: Còn tiếp

Nhóm dịch: Đang cập nhật

Cập nhật: 08:04 14/04/2018

Báo lỗi

Đọc truyện
Nội dung

Nội dung One Piece

Monkey D. Luffy, 1 cậu bé rất thích hải tặc có ước mơ tìm được kho báu One Piece và trở thành Vua hải tặc - Pirate King. Lúc nhỏ, Luffy tình cờ ăn phải trái quỉ Devil Fruit Gomu Gomu, nó cho cơ thể cậu khả năng co dãn đàn hồi như cao su nhưng đổi lại cậu sẽ không bao giờ biết bơi. Sau đó Luffy lại được Shank cứu thoát tuy nhiên ông ta bị mất 1 cánh tay. Sau đấy Shank chia tay Luffy và để lại cho cậu cái mũ rơm Straw Hat và nói rằng: 'Sau này bao giờ thành cướp biển hãy gặp ta và trả lại nó'. Chính lời nói này đã thúc đầy Luffy trở thành 1 cướp biển thật sự

Chương mới nhất truyện One Piece

[Chap 900] One Piece

[Chap 899] One Piece

[Chap 898] One Piece

[Chap 897] One Piece

[Chap 896] One Piece

[Chap 895] One Piece

Danh sách chương truyện One Piece

Chap 1

Chap 2

Chap 3

Chap 4

Chap 5

Chap 6

Chap 7

Chap 8

Chap 9

Chap 10

Chap 11

Chap 12

Chap 13

Chap 14

Chap 15

Chap 16

Chap 17

Chap 18

Chap 19

Chap 20

Chap 21

Chap 22

Chap 23

Chap 24

Chap 25

Chap 26

Chap 27

Chap 28

Chap 29

Chap 30

Chap 31

Chap 32

Chap 33

Chap 34

Chap 35

Chap 36

Chap 37

Chap 38

Chap 39

Chap 40

Chap 41

Chap 42

Chap 43

Chap 44

Chap 45

Chap 46

Chap 47

Chap 48

Chap 49

Chap 50

Chap 51

Chap 52

Chap 53

Chap 54

Chap 55

Chap 56

Chap 57

Chap 58

Chap 59

Chap 60

Chap 61

Chap 62

Chap 63

Chap 64

Chap 65

Chap 66

Chap 67

Chap 68

Chap 69

Chap 70

Chap 71

Chap 72

Chap 73

Chap 74

Chap 75

Chap 76

Chap 77

Chap 78

Chap 79

Chap 80

Chap 81

Chap 82

Chap 83

Chap 84

Chap 85

Chap 86

Chap 87

Chap 88

Chap 89

Chap 90

Chap 91

Chap 92

Chap 93

Chap 94

Chap 95

Chap 96

Chap 97

Chap 98

Chap 99

Chap 100

Chap 101

Chap 102

Chap 103

Chap 104

Chap 105

Chap 106

Chap 107

Chap 108

Chap 109

Chap 110

Chap 111

Chap 112

Chap 113

Chap 114

Chap 115

Chap 116

Chap 117

Chap 118

Chap 119

Chap 120

Chap 121

Chap 122

Chap 123

Chap 124

Chap 125

Chap 126

Chap 127

Chap 128

Chap 129

Chap 130

Chap 131

Chap 132

Chap 133

Chap 134

Chap 135

Chap 136

Chap 137

Chap 138

Chap 139

Chap 140

Chap 141

Chap 142

Chap 143

Chap 144

Chap 145

Chap 146

Chap 147

Chap 148

Chap 149

Chap 150

Chap 151

Chap 152

Chap 153

Chap 154

Chap 155

Chap 156

Chap 157

Chap 158

Chap 159

Chap 160

Chap 161

Chap 162

Chap 163

Chap 164

Chap 165

Chap 166

Chap 167

Chap 168

Chap 169

Chap 170

Chap 171

Chap 172

Chap 173

Chap 174

Chap 175

Chap 176

Chap 177

Chap 178

Chap 179

Chap 180

Chap 181

Chap 182

Chap 183

Chap 184

Chap 185

Chap 186

Chap 187

Chap 188

Chap 189

Chap 190

Chap 191

Chap 192

Chap 193

Chap 194

Chap 195

Chap 196

Chap 197

Chap 198

Chap 199

Chap 200

Chap 201

Chap 202

Chap 203

Chap 204

Chap 205

Chap 206

Chap 207

Chap 208

Chap 209

Chap 210

Chap 211

Chap 212

Chap 213

Chap 214

Chap 215

Chap 216

Chap 217

Chap 218

Chap 219

Chap 220

Chap 221

Chap 222

Chap 223

Chap 224

Chap 225

Chap 226

Chap 227

Chap 228

Chap 229

Chap 230

Chap 231

Chap 232

Chap 233

Chap 234

Chap 235

Chap 236

Chap 237

Chap 238

Chap 239

Chap 240

Chap 241

Chap 242

Chap 243

Chap 244

Chap 245

Chap 246

Chap 247

Chap 248

Chap 249

Chap 250

Chap 251

Chap 252

Chap 253

Chap 254

Chap 255

Chap 256

Chap 257

Chap 258

Chap 259

Chap 260

Chap 261

Chap 262

Chap 263

Chap 264

Chap 265

Chap 266

Chap 267

Chap 268

Chap 269

Chap 270

Chap 271

Chap 272

Chap 273

Chap 274

Chap 275

Chap 276

Chap 277

Chap 278

Chap 279

Chap 280

Chap 281

Chap 282

Chap 283

Chap 284

Chap 285

Chap 286

Chap 287

Chap 288

Chap 289

Chap 290

Chap 291

Chap 292

Chap 293

Chap 294

Chap 295

Chap 296

Chap 297

Chap 298

Chap 299

Chap 300

Chap 301

Chap 302

Chap 303

Chap 304

Chap 305

Chap 306

Chap 307

Chap 308

Chap 309

Chap 310

Chap 311

Chap 312

Chap 313

Chap 314

Chap 315

Chap 316

Chap 317

Chap 318

Chap 319

Chap 320

Chap 321

Chap 322

Chap 323

Chap 324

Chap 325

Chap 326

Chap 327

Chap 328

Chap 329

Chap 330

Chap 331

Chap 332

Chap 333

Chap 334

Chap 335

Chap 336

Chap 337

Chap 338

Chap 339

Chap 340

Chap 341

Chap 342

Chap 343

Chap 344

Chap 345

Chap 346

Chap 347

Chap 348

Chap 349

Chap 350

Chap 351

Chap 352

Chap 353

Chap 354

Chap 355

Chap 356

Chap 357

Chap 358

Chap 359

Chap 360

Chap 361

Chap 362

Chap 363

Chap 364

Chap 365

Chap 366

Chap 367

Chap 368

Chap 369

Chap 370

Chap 371

Chap 372

Chap 373

Chap 374

Chap 375

Chap 376

Chap 377

Chap 378

Chap 379

Chap 380

Chap 381

Chap 382

Chap 383

Chap 384

Chap 385

Chap 386

Chap 387

Chap 388

Chap 389

Chap 390

Chap 391

Chap 392

Chap 393

Chap 394

Chap 395

Chap 396

Chap 397

Chap 398

Chap 399

Chap 400

Chap 401

Chap 402

Chap 403

Chap 404

Chap 405

Chap 406

Chap 407

Chap 408

Chap 409

Chap 410

Chap 411

Chap 412

Chap 413

Chap 414

Chap 415

Chap 416

Chap 417

Chap 418

Chap 419

Chap 420

Chap 421

Chap 422

Chap 423

Chap 424

Chap 425

Chap 426

Chap 427

Chap 428

Chap 429

Chap 430

Chap 431

Chap 432

Chap 433

Chap 434

Chap 435

Chap 436

Chap 437

Chap 438

Chap 439

Chap 440

Chap 441

Chap 442

Chap 443

Chap 444

Chap 445

Chap 446

Chap 447

Chap 448

Chap 449

Chap 450

Chap 451

Chap 452

Chap 453

Chap 454

Chap 455

Chap 456

Chap 457

Chap 458

Chap 459

Chap 460

Chap 461

Chap 462

Chap 463

Chap 464

Chap 465

Chap 466

Chap 467

Chap 468

Chap 469

Chap 470

Chap 471

Chap 472

Chap 473

Chap 474

Chap 475

Chap 476

Chap 477

Chap 478

Chap 479

Chap 480

Chap 481

Chap 482

Chap 483

Chap 484

Chap 485

Chap 486

Chap 487

Chap 488

Chap 489

Chap 490

Chap 491

Chap 492

Chap 493

Chap 494

Chap 495

Chap 496

Chap 497

Chap 498

Chap 499

Chap 500

Chap 501

Chap 502

Chap 503

Chap 504

Chap 505

Chap 506

Chap 507

Chap 508

Chap 509

Chap 510

Chap 511

Chap 512

Chap 513

Chap 514

Chap 515

Chap 516

Chap 517

Chap 518

Chap 519

Chap 520

Chap 521

Chap 522

Chap 523

Chap 524

Chap 525

Chap 526

Chap 527

Chap 528

Chap 529

Chap 530

Chap 531

Chap 532

Chap 533

Chap 534

Chap 535

Chap 536

Chap 537

Chap 538

Chap 539

Chap 540

Chap 541

Chap 542

Chap 543

Chap 544

Chap 545

Chap 546

Chap 547

Chap 548

Chap 549

Chap 550

Chap 551

Chap 552

Chap 553

Chap 554

Chap 555

Chap 556

Chap 557

Chap 558

Chap 559

Chap 560

Chap 561

Chap 562

Chap 563

Chap 564

Chap 565

Chap 566

Chap 567

Chap 568

Chap 569

Chap 570

Chap 571

Chap 572

Chap 573

Chap 574

Chap 575

Chap 576

Chap 577

Chap 578

Chap 579

Chap 580

Chap 581

Chap 582

Chap 583

Chap 584

Chap 585

Chap 586

Chap 587

Chap 588

Chap 589

Chap 590

Chap 591

Chap 592

Chap 593

Chap 594

Chap 595

Chap 596

Chap 597

Chap 598

Chap 599

Chap 600

Chap 601

Chap 602

Chap 603

Chap 604

Chap 605

Chap 606

Chap 607

Chap 608

Chap 609

Chap 610

Chap 611

Chap 612

Chap 613

Chap 614

Chap 615

Chap 616

Chap 617

Chap 618

Chap 619

Chap 620

Chap 621

Chap 622

Chap 623

Chap 624

Chap 625

Chap 626

Chap 627

Chap 628

Chap 629

Chap 630

Chap 631

Chap 632

Chap 633

Chap 634

Chap 635

Chap 636

Chap 637

Chap 638

Chap 639

Chap 640

Chap 640.5

Chap 641

Chap 642

Chap 643

Chap 644

Chap 645

Chap 646

Chap 647

Chap 648

Chap 649

Chap 650

Chap 651

Chap 652

Chap 653

Chap 654

Chap 655

Chap 656

Chap 657

Chap 658

Chap 659

Chap 660

Chap 661

Chap 662

Chap 663

Chap 664

Chap 665

Chap 666

Chap 667

Chap 668

Chap 669

Chap 670

Chap 671

Chap 672

Chap 673

Chap 674

Chap 675

Chap 676

Chap 677

Chap 678

Chap 679

Chap 680

Chap 681

Chap 682

Chap 683

Chap 684

Chap 685

Chap 686

Chap 687

Chap 688

Chap 689

Chap 690

Chap 691

Chap 692

Chap 693

Chap 694

Chap 695

Chap 696

Chap 697

Chap 698

Chap 699

Chap 700

Chap 701

Chap 702

Chap 703

Chap 704

Chap 705

Chap 706

Chap 707

Chap 708

Chap 709

Chap 710

Chap 711

Chap 712

Chap 713

Chap 714

Chap 715

Chap 716

Chap 717

Chap 718

Chap 719

Chap 720

Chap 721

Chap 722

Chap 723

Chap 724

Chap 725

Chap 726

Chap 727

Chap 728

Chap 729

Chap 730

Chap 731

Chap 732

Chap 733

Chap 734

Chap 735

Chap 736

Chap 737

Chap 738

Chap 739

Chap 740

Chap 741

Chap 742

Chap 743

Chap 744

Chap 745

Chap 746

Chap 747

Chap 748

Chap 749

Chap 750

Chap 751

Chap 752

Chap 753

Chap 754

Chap 755

Chap 756

Chap 757

Chap 758

Chap 759

Chap 760

Chap 761

Chap 762

Chap 763

Chap 764

Chap 765

Chap 766

Chap 767

Chap 768

Chap 769

Chap 770

Chap 771

Chap 772

Chap 773

Chap 774

Chap 775

Chap 776

Chap 777

Chap 778

Chap 779

Chap 780

Chap 781

Chap 782

Chap 783

Chap 784

Chap 785

Chap 786

Chap 787

Chap 788

Chap 789

Chap 790

Chap 791

Chap 792

Chap 793

Chap 794

Chap 794.5

Chap 795

Chap 796

Chap 797

Chap 798

Chap 799

Chap 799.5

Chap 800

Chap 801

Chap 802

Chap 803

Chap 804

Chap 805

Chap 806

Chap 806.5

Chap 807

Chap 808

Chap 809

Chap 810

Chap 811

Chap 812

Chap 813

Chap 814

Chap 815

Chap 816

Chap 817

Chap 818

Chap 819

Chap 820

Chap 821

Chap 822

Chap 823

Chap 824

Chap 825

Chap 826

Chap 827

Chap 828

Chap 829

Chap 830

Chap 831

Chap 832

Chap 833

Chap 834

Chap 835

Chap 836

Chap 837

Chap 838

Chap 839

Chap 840

Chap 841

Chap 842

Chap 843

Chap 844

Chap 845

Chap 846

Chap 847

Chap 848

Chap 849

Chap 850

Chap 851

Chap 852

Chap 853

Chap 854

Chap 855

Chap 856

Chap 857

Chap 858

Chap 859

Chap 860

Chap 861

Chap 862

Chap 863

Chap 864

Chap 865

Chap 866

Chap 867

Chap 868

Chap 869

Chap 870

Chap 871

Chap 872

Chap 873

Chap 874

Chap 875

Chap 876

Chap 877

Chap 878

Chap 879

Chap 880

Chap 881

Chap 882

Chap 883

Chap 884

Chap 885

Chap 886

Chap 887

Chap 888

Chap 889

Chap 890

Chap 891

Chap 892

Chap 893

Chap 894

Chap 895

Chap 896

Chap 897

Chap 898

Chap 899

Chap 900