Nanatsu no Taizai

Nanatsu no Taizai

71  |  | 1

Tên khác: Nanatsu no Daizai; The Seven Deadly Sins; Thất hình đại tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Fantasy, Shounen

Trạng thái: Còn tiếp

Nhóm dịch: Đang cập nhật

Cập nhật: 19:06 23/06/2017

Báo lỗi

Đọc truyện
Nội dung

Nội dung Nanatsu no Taizai

'Thất đại ác nhân', một nhóm chiến binh có tham vọng lật đổ vương quốc Britannia, được cho là đã bị tiêu diệt bởi các 'hiệp sĩ thánh chiến' mặc dù vẫn còn 1 số người cho rằng họ vẫn còn sống. 10 năm sau, Các hiệp sĩ thánh chiến đã làm 1 cuộc đảo chính và khống chế đức vua, họ trở thành người cai trị độc tài mới của vương quốc. Elizabeth, con gái duy nhất của nhà vua, đã lên đường tìm 'thất đại ác nhân' để nhờ họ tái chiếm lại vương quốc. Công chúa có thành công trong việc tìm kiếm 'thất đại ác nhân', các 'hiệp sĩ thánh chiến' sẽ làm gì để ngăn chăn cô? xem các chap truyện sau sẽ rõ.

Chương mới nhất truyện Nanatsu no Taizai

Danh sách chương truyện Nanatsu no Taizai

Chap 001

Chap 002

Chap 003

Chap 004

Chap 005

Chap 006

Chap 007

Chap 008

Chap 009

Chap 010

Chap 011

Chap 012

Chap 013

Chap 014

Chap 015

Chap 016

Chap 017

Chap 018

Chap 019

Chap 019.5

Chap 020

Chap 021

Chap 022

Chap 023

Chap 024

Chap 025

Chap 025.5

Chap 026

Chap 027

Chap 028

Chap 029

Chap 030

Chap 031

Chap 032

Chap 033

Chap 034

Chap 035

Chap 036

Chap 037

Chap 038

Chap 039

Chap 139

Chap 140

Chap 040

Chap 041

Chap 041.5

Chap 041.6

Chap 042

Chap 043

Chap 044

Chap 045

Chap 046

Chap 047

Chap 048

Chap 049

Chap 050

Chap 051

Chap 052

Chap 053

Chap 054

Chap 055

Chap 056

Chap 141

Chap 057

Chap 058

Chap 059

Chap 060

Chap 060.5

Chap 061

Chap 062

Chap 142

Chap 063

Chap 064

Chap 065

Chap 066

Chap 067

Chap 067.5

Chap 143

Chap 068

Chap 069

Chap 070

Chap 071

Chap 072

Chap 073

Chap 073.5

Chap 074

Chap 075

Chap 144

Chap 076

Chap 077

Chap 078

Chap 079

Chap 080

Chap 081

Chap 082

Chap 082.5

Chap 083

Chap 084

Chap 085

Chap 086

Chap 087

Chap 088

Chap 089

Chap 090

Chap 145

Chap 091

Chap 092

Chap 093

Chap 094

Chap 095

Chap 096

Chap 097

Chap 098

Chap 098.1

Chap 099

Chap 100

Chap 101

Chap 102

Chap 103

Chap 145.5

Chap 104

Chap 105

Chap 106

Chap 107

Chap 146

Chap 108

Chap 109

Chap 147

Chap 110

Chap 111

Chap 112

Chap 112.5

Chap 113

Chap 114

Chap 115

Chap 116

Chap 148

Chap 117

Chap 118

Chap 119

Chap 119.5

Chap 120

Chap 121

Chap 122

Chap 123

Chap 124

Chap 125

Chap 126

Chap 126.2

Chap 127

Chap 128

Chap 129

Chap 130

Chap 131

Chap 132

Chap 133

Chap 149

Chap 134

Chap 135

Chap 136

Chap 137

Chap 138

Chap 150

Chap 151

Chap 152

Chap 153

Chap 154

Chap 155

Chap 156

Chap 157

Chap 158

Chap 159

Chap 160

Chap 161

Chap 162

Chap 163

Chap 164

Chap 165

Chap 166

Chap 167

Chap 168

Chap 169

Chap 170

Chap 171

Chap 172

Chap 173

Chap 174

Chap 175

Chap 176

Chap 177

Chap 178

Chap 179

Chap 180

Chap 181

Chap 182

Chap 183

Chap 184

Chap 185

Chap 186

Chap 187

Chap 188

Chap 189

Chap 190

Chap 191

Chap 192

Chap 193

Chap 194

Chap 195

Chap 196

Chap 197

Chap 198

Chap 199

Chap 200

Chap 201

Chap 201.5

Chap 201.1

Chap 201.2

Chap 201.3

Chap 202

Chap 202.1

Chap 203

Chap 203.1

Chap 204

Chap 205

Chap 206

Chap 207

Chap 208

Chap 209

Chap 210

Chap 211

Chap 211.5

Chap 212

Chap 213

Chap 214

Chap 215

Chap 216

Chap 217

Chap 218

Chap 219

Chap 219.5

Chap 220

Chap 221

Chap 222