Huyết Sắc Thương Khung

Huyết Sắc Thương Khung

769082  |  | 0

Tên khác: Bầu Trời Máu; Crimson Skies

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Action, Horror, Manhua, Seinen, Shounen

Trạng thái: Còn tiếp

Nhóm dịch: Lạc Thiên, TT8

Cập nhật: 23:04 09/04/2018

Báo lỗi

Đọc truyện
Nội dung

Nội dung Huyết Sắc Thương Khung

Một app bí ẩn mang tên Huyết Sắc Thương Khung bỗng dưng xuất hiện trên Apps Store. Cùng lúc đó trong thành phố liên tục xuất hiện người mất tích. Liệu sự việc này có liên quan đến nhau?!

Chương mới nhất truyện Huyết Sắc Thương Khung

[Chap 211] Huyết Sắc Thương Khung

[Chap 210] Huyết Sắc Thương Khung

[Chap 209] Huyết Sắc Thương Khung

[Chap 208] Huyết Sắc Thương Khung

[Chap 207] Huyết Sắc Thương Khung

[Chap 206] Huyết Sắc Thương Khung

Danh sách chương truyện Huyết Sắc Thương Khung

Chap 1

Chap 2

Chap 3

Chap 4

Chap 5

Chap 6

Chap 7

Chap 8

Chap 9

Chap 10

Chap 11

Chap 12

Chap 13

Chap 14

Chap 15

Chap 16

Chap 17

Chap 18

Chap 19

Chap 20

Chap 21

Chap 22

Chap 23

Chap 24

Chap 25

Chap 26

Chap 27

Chap 28

Chap 29

Chap 30

Chap 31

Chap 32

Chap 33

Chap 34

Chap 35

Chap 36

Chap 37

Chap 38

Chap 39

Chap 40

Chap 41

Chap 42

Chap 43

Chap 44

Chap 45

Chap 46

Chap 47

Chap 48

Chap 49

Chap 50

Chap 51

Chap 52

Chap 53

Chap 54

Chap 55

Chap 56

Chap 57

Chap 58

Chap 59

Chap 60

Chap 61

Chap 62

Chap 63

Chap 64

Chap 65

Chap 66

Chap 67

Chap 68

Chap 69

Chap 70

Chap 71

Chap 72

Chap 73: vòng tay

Chap 74

Chap 75

Chap 76

Chap 77

Chap 78: bắc phương huyền vũ !

Chap 79

Chap 80

Chap 81

Chap 82: chu tước các !

Chap 83

Chap 84

Chap 85

Chap 86

Chap 87: bạch hổ đường !

Chap 88

Chap 89

Chap 90

Chap 91

Chap 92

Chap 93

Chap 94

Chap 95

Chap 96

Chap 97

Chap 98

Chap 99

Chap 100

Chap 101

Chap 102

Chap 103

Chap 104

Chap 105

Chap 106: bắt đầu cuộc hành trình mới

Chap 107

Chap 108

Chap 109

Chap này trang sally sẽ edit, bạn edit trước nghỉ rồi

Chap 111

Chap 112

Chap 113

Chap 114

Chap 115

Chap 116

Chap 117

Chap 118

Chap 119

Chap 120

Chap 121

Chap 122

Chap 123

Chap 124

Chap 125

Chap 126

Chap 127

Chap 128

Chap 129

Chap 130

Chap 131

Chap 132

Chap 133

Chap 134

Chap 135

Chap 136

Chap 137

Chap 138

Chap 139

Chap 140

Chap 141

Chap 142

Chap 143

Chap 144

Chap 145

Chap 146

Chap 147

Chap 148

Chap 149

Chap 150

Chap 151

Chap 152

Chap 153

Chap 154

Chap 155

Chap 156

Chap 157

Chap 158

Chap 159

Chap 160

Chap 161

Chap 162

Chap 163

Chap 164

Chap 165

Chap 166

Chap 167

Chap 168

Chap 169

Chap 170

Chap 171

Chap 172

Chap 173

Chap 174

Chap 175

Chap 176

Chap 177

Chap 178

Chap 179

Chap 180

Chap 181

Chap 182

Chap 183

Chap 184

Chap 185

Chap 186

Chap 187

Chap 188

Chap 189

Chap 190

Chap 191

Chap 192

Chap 193

Chap 194

Chap 195

Chap 196

Chap 197

Chap 198

Chap 199

Chap 200

Chap 201

Chap 202

Chap 203

Chap 204

Chap 205

Chap 206

Chap 207

Chap 208

Chap 209

Chap 210

Chap 211