Hỏa Phụng Liêu Nguyên

Hỏa Phụng Liêu Nguyên

597562  |  | 0

Tác giả: Trần Mỗ

Thể loại: Action, Historical, Manhua

Trạng thái: Còn tiếp

Nhóm dịch: Đang cập nhật

Cập nhật: 01:04 21/04/2018

Báo lỗi

Đọc truyện
Nội dung

Nội dung Hỏa Phụng Liêu Nguyên

Truyện kể về thời kỳ Tam quốc tranh bá nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Điểm đặc biệt ở đây là nhân vật trung tâm của truyện không phải là Tào Tháo, Lưu Bị hay Tôn Quyền như ta thường thấy ở các bộ truyện nói về thời kì này mà là Tư Mã Ý - người mà sau này đã cùng với gia tộc mình đánh bại tất cả các anh hùng khác, gom thiên hạ về thành 1 mối, chấm dứt 1 thời kỳ dài loạn lạc. Truyện mở đầu bằng cơn ác mộng mà Tư Mã Ý vẫn thường gặp: 1 người đàn ông trên ngai vàng phế truất ngôi vị của hoàng đế, bên ngoài bất chấp đám đông binh lính bao vây tấn công cùng bao nhiêu thương tích mà 1 người bình thường không thể chịu đựng nổi, tên tù vượt ngục vẫn bước từng bước từng bước một vào điện đòi món nợ máu với người đàn ông đó. Đó chỉ là cơn ác mộng hay là 1 điềm báo? Không ai nói được kể cả Tư Mã Ý. Nhưng cũng có ai có thời gian để quan tâm đến truyện ấy trong thời loạn lạc này chứ. Dù cố né tránh, cuối cùng dòng họ Tư Mã cũng phải bước vào vòng xoáy chiến tranh, và sự xuất hiện của họ đã làm thay đổi cả dòng lịch sử.

Chương mới nhất truyện Hỏa Phụng Liêu Nguyên

[Chap 496] Hỏa Phụng Liêu Nguyên

[Chap 495] Hỏa Phụng Liêu Nguyên

[Chap 494] Hỏa Phụng Liêu Nguyên

[Chap 493] Hỏa Phụng Liêu Nguyên

[Chap 492] Hỏa Phụng Liêu Nguyên

[Chap 491] Hỏa Phụng Liêu Nguyên

Danh sách chương truyện Hỏa Phụng Liêu Nguyên

Chap 001: đế vương thức tỉnh

Chap 002: tàn phế chẳng còn đường

Chap 003

Chap 004

Chap 005

Chap 006

Chap 007

Chap 008

Chap 009

Chap 010

Chap 011

Chap 012

Chap 013

Chap 014

Chap 015

Chap 016

Chap 017

Chap 018

Chap 019

Chap 020

Chap 021

Chap 022

Chap 023

Chap 024

Chap 025

Chap 026

Chap 027

Chap 028

Chap 029

Chap 030

Chap 031

Chap 032

Chap 033

Chap 034

Chap 035

Chap 036

Chap 037

Chap 038

Chap 039

Chap 040

Chap 041

Chap 042

Chap 043

Chap 044

Chap 045

Chap 046

Chap 047

Chap 048

Chap 049

Chap 050

Chap 051

Chap 052

Chap 053

Chap 054

Chap 055

Chap 056

Chap 057

Chap 058

Chap 059

Chap 060

Chap 061

Chap 062

Chap 063

Chap 064

Chap 065

Chap 066

Chap 067

Chap 068

Chap 069

Chap 070

Chap 071

Chap 072

Chap 073

Chap 074

Chap 075

Chap 076

Chap 077

Chap 078

Chap 079

Chap 080

Chap 081

Chap 082

Chap 083

Chap 084

Chap 085

Chap 086

Chap 087

Chap 088

Chap 089

Chap 090

Chap 091

Chap 092

Chap 093

Chap 094

Chap 095

Chap 096

Chap 097

Chap 098

Chap 099

Chap 100

Chap 101

Chap 102

Chap 103

Chap 104

Chap 105

Chap 106

Chap 107

Chap 108

Chap 109

Chap 110

Chap 111

Chap 112

Chap 113

Chap 114

Chap 115

Chap 116

Chap 117

Chap 118

Chap 119

Chap 120

Chap 121

Chap 122

Chap 123

Chap 124

Chap 125

Chap 126

Chap 127

Chap 128

Chap 129

Chap 130

Chap 131

Chap 132

Chap 133

Chap 134

Chap 135

Chap 136

Chap 137

Chap 138

Chap 139

Chap 140

Chap 141

Chap 142

Chap 143

Chap 144

Chap 145

Chap 146

Chap 147

Chap 148

Chap 149

Chap 150

Chap 151

Chap 152

Chap 153

Chap 154

Chap 155

Chap 156

Chap 157

Chap 158

Chap 159

Chap 160

Chap 161

Chap 162

Chap 163

Chap 164

Chap 165

Chap 166

Chap 167

Chap 168

Chap 169

Chap 170

Chap 171

Chap 172

Chap 173

Chap 174

Chap 175

Chap 176

Chap 177

Chap 178

Chap 179

Chap 180

Chap 181

Chap 182

Chap 183

Chap 184

Chap 185

Chap 186

Chap 187

Chap 188

Chap 189

Chap 190

Chap 191

Chap 192

Chap 193

Chap 194

Chap 195

Chap 196

Chap 197

Chap 198

Chap 199

Chap 200

Chap 201

Chap 202

Chap 203

Chap 204

Chap 205

Chap 206

Chap 207

Chap 208

Chap 209

Chap 210

Chap 211

Chap 212

Chap 213

Chap 214

Chap 215

Chap 216

Chap 217

Chap 218

Chap 219

Chap 220

Chap 221

Chap 222

Chap 223

Chap 224

Chap 225

Chap 226

Chap 227

Chap 228

Chap 229

Chap 230

Chap 231

Chap 232

Chap 233

Chap 234

Chap 235

Chap 236

Chap 237

Chap 238

Chap 239

Chap 240

Chap 241

Chap 242

Chap 243

Chap 244

Chap 245

Chap 246

Chap 247

Chap 248

Chap 249

Chap 250

Chap 251

Chap 252

Chap 253

Chap 254

Chap 255

Chap 256

Chap 257

Chap 258

Chap 259

Chap 260

Chap 261

Chap 262

Chap 263

Chap 264

Chap 265

Chap 266

Chap 267

Chap 268

Chap 269

Chap 270

Chap 271

Chap 272

Chap 273

Chap 274

Chap 275

Chap 276

Chap 277

Chap 278

Chap 279

Chap 280

Chap 281

Chap 282

Chap 283

Chap 284

Chap 285

Chap 286

Chap 287

Chap 288

Chap 289: tả hữu khai cung

Chap 290: đại tiểu trí nang

Chap 291: kì phùng địch thủ

Chap 292: ác kế giang lưu

Chap

Chap 294: yêu ngôn hoặc chúng

Chap 295: cường công lưu bị

Chap 296

Chap 297: ẩn thế thần kỹ

Chap 298: truyền thuyết trở lại

Chap 299: chấp niệm văn nhân

Chap 300: đúng như mong đợi

Chap 301: thiên lý tuần hoàn

Chap 302: thái bình mạt đạo

Chap 303: thiên giáng kì binh

Chap 304: kỳ kinh thiên hạ

Chap 305: ta không phải lữ bố

Chap 306: thiên địa chính khí

Chap quy

Chap 308: đồng môn tương tiên

Chap 309: thiên đạo vô ngôn

Chap 310: trăm ngày đau khổ

Chap 311: đằng sau nhân nghĩa

Chap 312: cuộc chiến bạch mã

Chap 313: hà bắc đại tướng

Chap 314: hoàng thúc hữu tình

Chap 315: thắng trước một bước

Chap 316: bao nhiêu xuân thu

Chap 317: hà bắc dã nhân

Chap 318: tân tây chi chiến

Chap 319: tòng hạ nhập thủ

Chap 320: mưu tính công tâm

Chap 321: tối cường chiến thư

Chap 322: tối cường đối quyết

Chap 323: chính kì chi biến

Chap 324: lưỡng đầu thụ địch

Chap 325: liên châu kế phát

Chap 326: quân mệnh bất thụ

Chap 327: tái hạ quân trạng

Chap 328: thiên địa công phòng

Chap 329: cơ quan trùng trùng

Chap 330: thực hư quân trạng

Chap 331: tương tiên chiến trường

Chap 332: khai song lượng thoại

Chap 333: thương can huynh đệ

Chap 334: thương tương thương thương

Chap 335: một cân năm tiền

Chap 336: dĩ thành đồng song

Chap 337: nhất tiễn tam điêu

Chap 338: huynh đệ nội hống

Chap 339: hỏa thiêu cố thị

Chap 340: lửa thiêu ô sào

Chap 341: tiềm phu khảo tích

Chap 342: lưỡng trận giao phong

Chap 343: lấy một cản trăm

Chap 344: thiên tử bả tâm

Chap 345: một thân can đảm

Chap 346: tuy bại vẫn thắng

Chap 347: điềm gì cho viên thiệu

Chap 348: thiên nhật thần binh

Chap 349: diễm dương cao chiếu

Chap 350: lại thêm kẻ địch

Chap 351: ma vương hoàn mộng

Chap 352: nhị trí tranh công

Chap 353: thôi xao chi vương

Chap 354

Chap 355 kinh châu vi long

Chap 356 nhất khâu chi hạc

Chap 357 kẻ thưởng hoa

Chap 358 đuổi hổ diệt sói

Chap 359 bạt thứ tại huyền

Chap 360 tây vực khai hoa

Chap 361 dã thảo bất tận

Chap 362 trung thần hận tặc

Chap 363 hiệp đạo chân lý

Chap 364 long lang nha trùng

Chap 365 gai còn lớn hơn

Chap 366 hoa đẹp thơ hay

Chap 367 thuốc hay tranh đẹp

Chap 368 tống biệt anh hùng

Chap 369 tống biệt chí hữu

Chap 370 bất bại kiêu hùng

Chap 371

Chap 372

Chap 373

Chap 374

Chap 375

Chap 376

Chap 377

Chap 378

Chap 379

Chap 380 long cổ chấn thiên

Chap 381

Chap 382

Chap 383

Chap 384

Chap 385

Chap 386

Chap 387

Chap 388

hồi 389 - cường trận trọng lâm

hồi 390 - kỳ mưu mãi mại

hồi 391 - phảng phất sở dĩ

Chap 392

Chap 393

Chap 394

Chap 395

Chap 396

Chap 397

Chap 398

Chap 399

Chap 400

Chap 401

Chap 402

Chap 403

Chap 404

Chap 405

Chap 406

Chap 407

Chap 408

Chap 409

Chap 410

Chap 411

Chap 412

Chap 413

Chap 414

Chap 415

Chap 416

Chap 417

Chap 418

Chap 419

Chap 420

Chap 421

Chap 422

Chap 423

Chap 424

Chap 425

Chap 426

Chap 427

Chap 428

Chap 429

Chap 430

Chap 431

Chap 432

Chap 433

Chap 434

Chap 435

Chap 436

Chap 437

Chap 438

Chap 439

Chap 440

Chap 441

Chap 442

Chap 443

Chap 444

Chap 445

Chap 446

Chap 447

Chap 448

Chap 449

Chap 450

Chap 451

Chap 452

Chap 453

Chap 454

Chap 455

Chap 456

Chap 457

Chap 458

Chap 459

Chap 460

Chap 461

Chap 462

Chap 463

Chap 464

Chap 465

Chap 466

Chap 467

Chap 468

Chap 469

Chap 470

Chap 471

Chap 472

Chap 473

Chap 474

Chap 475

Chap 476

Chap 477

Chap 478

Chap 479

Chap 480

Chap 481

Chap 482

Chap 483

Chap 484

Chap 485

Chap 486

Chap 487

Chap 488

Chap 489

Chap 490

Chap 491

Chap 492

Chap 493

Chap 494

Chap 495

Chap 496