Fairy Tail Gaiden - Kengami no Souryuu

Fairy Tail Gaiden - Kengami no Souryuu

39352  |  | 0

Tên khác: Fairy Tail SpinoffTwin Dragons of Sabertooth

Tác giả: Mashima Hiro

Thể loại: Action, Adventure, Fantasy, Shounen

Trạng thái: Còn tiếp

Nhóm dịch: Góc Truyện Vui

Cập nhật: 01:04 14/04/2018

Báo lỗi

Đọc truyện
Nội dung

Nội dung Fairy Tail Gaiden - Kengami no Souryuu

Spin-off của Fairy Tail

Chương mới nhất truyện Fairy Tail Gaiden - Kengami no Souryuu

[Chap 14] Fairy Tail Gaiden - Kengami no Souryuu

[Chap 13] Fairy Tail Gaiden - Kengami no Souryuu

[Chap 12] Fairy Tail Gaiden - Kengami no Souryuu

[Chap 11] Fairy Tail Gaiden - Kengami no Souryuu

[Chap 10] Fairy Tail Gaiden - Kengami no Souryuu

[Chap 9] Fairy Tail Gaiden - Kengami no Souryuu

Danh sách chương truyện Fairy Tail Gaiden - Kengami no Souryuu