Truyện mới

Dekisokonai No Monster Trainer

Tên khác: N/A

Thể loại:

Nội dung: hay tuyệt...

[The Silent] Deep Dark

Tên khác: Màn đêm vô tận

Thể loại: 18+Manhwa

Nội dung: Câu chuyện bắt đầu khi Kang Ji Won được đại ca một băng đảng mafia nhận vào làm tạp vụ...

Heaven's Will

Tên khác: 驱魔美男

Thể loại: ComedyGender benderShoujoSupernatural

Nội dung: Sudo Mikužu có khả năng đặc biệt là nhìn thấy ma. Cũng vì lẽ đó, cô ấy trở thành thỏi...

Dung Hợp (Fusion Vientane)

Tên khác: Dị Tộc

Thể loại:

Nội dung: 50 năm trước, tại Lạc Kinh, một tia chớp cực mạnh bất ngờ giáng xuống, làm biến đổi toàn bộ...


Tập truyện mới

Xem Thêm