Truyện mới

Tin Nhắn Định Mệnh

Tên khác: Miss Mystic

Thể loại: AdultManhwaMatureSmut

Nội dung: tin nhắn định mệnh ấy đã thay đổi cuộc sống của anh ấy ntn?...

Dekisokonai No Monster Trainer

Tên khác: N/A

Thể loại:

Nội dung: hay tuyệt...

[The Silent] Deep Dark

Tên khác: Màn đêm vô tận

Thể loại: 18+Manhwa

Nội dung: Câu chuyện bắt đầu khi Kang Ji Won được đại ca một băng đảng mafia nhận vào làm tạp vụ...

Heaven's Will

Tên khác: 驱魔美男

Thể loại: ComedyGender benderShoujoSupernatural

Nội dung: Sudo Mikužu có khả năng đặc biệt là nhìn thấy ma. Cũng vì lẽ đó, cô ấy trở thành thỏi...


Tập truyện mới

Xem Thêm