Truyện mới

Duyên Ở Bên Cạnh Ta

Tên khác: N/A

Thể loại: ManhuaShoujo

Nội dung: Cái thằng đẹp trai đến nỗi người hay thần gì cũng đều ganh tị, vừa là người cũ nhưng cũng...

Trả Giá

Tên khác: Reckoning

Thể loại: Manhwa

Nội dung: " muốn sống thì phải giết".nơi thế giới song song cùng tồn tại với trái đất, nơi có những con...

Table Titans

Tên khác: N/A

Thể loại: AdventureAdventureFantasy

Nội dung: Cùng theo chân một nhóm bạn (Alan, Val, Darby và Andrew) chơi Dungeon & Dragon (một game thể loại nhập...

Thế Giới Trong Hộc Bàn

Tên khác: Terrarium in drawer

Thể loại: ActionComedySchool life

Nội dung: Một thế giới nho nhỏ Chứa ý tưởng to to Câu hỏi còn đang ngỏ Chuyện này chưa sáng tỏ ? Đọc truyện...


Tập truyện mới

Xem Thêm