Truyện mới

Song Of The Night

Tên khác: 黑夜之歌

Thể loại: Horror

Nội dung: N/A

Alice In Adultland

Tên khác: 어른나라의 앨리스

Thể loại: ManhwaRomance

Nội dung: Kinh nghiệm tình trường bằng không! Kĩ thuật sinh Geonwoo, rơi vào lưới tình của một Hyung đẹp trai ở...

Nuôi Dưỡng Thượng Thần

Tên khác: N/A

Thể loại:

Nội dung: "Chàng là tiên, ta là ma, vốn không chung đường. Ta bắt chàng, nhốt chàng, giữ chàng, hành hạ chàng. Ta...

Chiêm Cốt Sư

Tên khác: N/A

Thể loại: FantasyManhuaRomanceShoujoSupernatural

Nội dung: Trong thành phố phồn hoa có một trà quán tĩnh lặng, nấu trà cho người vô ưu, chiêm cốt cho...


Tập truyện mới

Alice In Adultland

Đang cập nhật

Xem Thêm